Meest gestelde vragen bootverzekering

veelgestelde vragenHeeft u een vraag over de bootverzekering? Bekijk de meest gestelde vragen die wij vaak horen over bootverzekeringen. Onder elke vraag leest u ons antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan gerust: 003185 – 401 17 60

Natuurlijk kun je ook het contactformulier invullen of een mail sturen aan info@pleziervaartpolis.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Voor de produktvragen (voorwaarden, dekking en schade) is rekening gehouden met de voorwaarden van Delta Lloyd (  TE.03.2.01 F). Wanneer volgens uw polisblad andere voorwaarden van toepassing zijn adviseren wij u ons te benaderen.

Top 10 meest gestelde vragen

Welke vrijstelling moet ik nemen?

Hier is geen eenduidig antwoord op te geven, het hangt o.a. af van uw persoonlijke (financiële) situatie.

 Bel ons voor meer informatie op 00315 – 401 17 60 of stuur een e-mail naar info@pleziervaartpolis.be

Ik vaar in de winter niet met mijn boot. Kan ik de bootverzekering afsluiten alleen tijdens het vaarseizoen?

Nee dat kan niet. U sluit de bootverzekering af voor een heel jaar. Bij het bepalen van de premie is er rekening gehouden met een hoger risico tijdens het vaarseizoen. En een lager risico buiten het vaarseizoen. Bovendien is de boot ook verzekerd in de winterstalling.

Gelden er beveiligingseisen voor het diefstalrisico?

Waneer de boot op een trailer staat dient deze te zijn voorzien van een goedgekeurd VbV (voorheen SCM/VIP/TNO) disselslot/koppelingsslot en goedgekeurde VbV wielklem. De buitenboordmotor dient eveneens te zijn voorzien van een VbV goedgekeurd slot.

Zie ook de vraag onder “Dekking”;  Klopt het dat er niet altijd uitgekeerd wordt als een verzekerde boot gestolen wordt?

Wat is het verschil tussen Beperkt Omnium en Volledig Omnium?

Bij de Beperkt Casco zijn verschillende schadegebeurtenissen gedekt die ook bij de Volledig Casco dekking zijn verzekerd.

Dekkingsoverzicht
Beperkt Omnium Volledig Omnium
Schade aan anderen € 5.000.000,-
Opruimings- en bergingskosten
Bereddingskosten
Bijboot (Indien meeverzekerd)
Uitbreiding mogelijk met een aanvullende “Ongevallendekking” en/of “Rechtsbijstanddekking”
3 jaar aanschafwaardegarantie

 

Geen aftrek nieuw voor oud (bij gedekte evenementen)

 

Brand, explosie, bliksem, storm en inductie na blikseminslag

 

Diefstal & inbraak

 

Nautische apparatuur en gereedschappen voor particulier gebruik, aan boord

 

Aanvaring (schade aan eigen boot)

 

Vandalisme

 

Lekvaren (Rubberen boot)

 

Verduistering en joyvaren

 

Zinken

 

Schade door vorst ontstaan ​​door bevriezing

 

Ieder ander van buiten komend onheil

 

Blaasvorming in het polyester door osmose

 

Eigen Gebrek voortstuwingsinstallatie en genratoren. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd

 

Eigen gebrek van het vaartuig. Het eigen gebrek zelf is ook verzekerd

 

Transport van uw vaartuig via de weg van over het water

 

Inboedel

 

Maximaal 20% van het
verzekerde bedrag van
uw vaartuig.
Onbeperkt verzekerd.
De volgende bijzondere inboedelzaken zijn verzekerd voor een maximale vergoeding per gebeurtenis:

 

1 bijzondere sportuitrusting. Bijvoorbeeld sporthengels, waterski’s,
duikuitrusting,en wetsuits. Wij betalen maximaal € 500,- per gebeurtenis;
2 meegenomen spullen voor andere activiteiten dan varen. Bijvoorbeeld golfuitrusting en fietsen. Wij betalen maximaal € 500,- per gebeurtenis.
De volgende inboedelzaken zijn
uitgesloten:
1 geld, geldswaardig papier, betaalcheques, betaalpassen en reischeques;
2 kostbare zaken als sieraden, brillen, horloges en foto-/filmapparatuur;
3 motorrijtuigen, waaronder ook een brom- of snorfiets.
Hebt u een open zeilboot of een sloep? Dan valt het volgende onder uw inboedel:

 

1 levensmiddelen;
2 spullen bestemd voor het verpakken, bruikbaar houden en nuttigen van
levensmiddelen.
3 specifieke kleding voor slecht weer.,Wij vergoeden maximaal € 750,- per gebeurtenis. Dit geldt niet voor levensmiddelen. Voor levensmiddelen vergoeden
wij maximaal € 350,- per gebeurtenis. U hebt geen eigen risico.
Kosten voor huren vervangend vaartuig

 

1 het huren van een gelijkwaardig,vervangend vaartuig, of;
2 het verblijf in een hotel of vergelijkbaar onderkomen. Maar alleen als het vaartuig tijdens de gebeurtenis in gebruik is als vakantieverblijf.,Wij vergoeden
maximaal € 350,- per dag en nooit meer dan € 5.000,- per gebeurtenis.
Overdekking 10% bij totaalverlies

 

Is de aankoopprijs van het nieuwe vaartuig hoger dan het schadebedrag? Dan vergoeden wij maximaal 10% extra bovenop de dagwaarde van uw vaartuig voor de gebeurtenis. Maar nooit meer dan 110% van het verzekerd bedrag. De aankoop en de aankoopprijs moet u aantonen.
Eigen risico) U kunt kiezen uit: eigen risico € 0,-, € 250,- of € 500,-.,Is uw vaartuig meer waard dan € 100.000,-? Dan is een hoger eigen risico mogelijk.
U Kunt Uw trailer meeverzekeren

 

U bent verzekerd voor schade aan uw trailer als deze is veroorzaakt door:,Brand, explosie, directe blikseminslag, diefstal, verduistering en verlies, storm, botsen, slippen, stoten, omslaan, van de weg raken of in het water raken, een eigen gebrek en ieder ander van buiten komend onheil.

Wat betekend aftrek nieuw voor oud, en wordt dit toegepast bij een schadeuitkering?

Door slijtage worden onderdelen minder waard, bij een ongewenst schade wordt dan het bedrag dat het onderdeel al minder waarde was geworden niet vergoed.

Deze regeling word toegepast bij:

  • (dek)zeilen, buiskappen en andere daarmee vergelijkbare onderdelen;
  • een buitenboordmotor die op het moment van de schade ouder is dan 3 jaar;
  • onderdelen die al vóór de schadegebeurtenis beschadigd blijken door slijtage en andere geleidelijk inwerkende omstandigheden

Zie ook vraag onder “Dekking”; Zijn er nog belangrijke dekkingen en uitsluitingen waar ik op moet letten bij het afsluiten,

Is waterskiën verzekerd?

De schade door een waterskiër is verzekerd. Het waterskiën  wordt geregeld in de voorwaarden geregeld in:

Snel vaartuig blz 6

Ook bent u verzekerd voor schade veroorzaakt door een waterskiër(s) die door uw vaartuig

wordt voortgetrokken. Wij vergoeden de schade alleen als:

1 er altijd één persoon aan boord is van 18 jaar of ouder die verantwoordelijk is voor

het varen, én;

2 er tijdens het voorttrekken van waterskiër(s) een tweede persoon aan boord is die toezicht

houdt op de waterskiër(s). Deze persoon moet minimaal 14 jaar oud zijn.

Inboedel (blz 21)

Voor bepaalde bijzondere inboedelzaken betalen wij een maximale vergoeding per gebeurtenis.

Dit zijn:

1 bijzondere sportuitrusting. Bijvoorbeeld sporthengels, waterski’s, duikuitrusting en wetsuits.

Wij betalen maximaal € 500,- per gebeurtenis;.

Hoe kan ik mijn bootverzekering aanvragen?

Via deze site kunt u direct een verzekering aanvragen nadat u de premie voor u boot heeft berekend.

Als u van ons een offerte heeft ontvangen heeft u hierbij ook een aanvraagformulier ontvangen. Dit formulier kunt u (na scannen) aan ons per mail insturen.

U kunt ook telefonisch of per mail contact met ons opnemen wij kunnen u dan direct een bewijs van voorlopige dekking afgeven. Uw boot is dan meteen verzekerd.

Wij hebben schade. Wat moeten wij doen?

Vul het digitale schadeaangifteformulier  ( een korte melding of uitgebreide melding ) zo volledig mogelijk in.

Lees ook  onze informatie “Tips bij  schade” en “Het schade proces“.

Heeft u spoedeisende schade? Bel ons dan op 085 – 401 17 60 (tijdens kantoortijden) of op (06) 140 125 16 (buiten kantoortijden).

Wanneer u ons niet kunt bereiken kunt u ook contact opnemen met de Alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij.

Wij zijn woonachtig in België. Kunnen wij bij u een verzekering voor de boot afsluiten?

Als u in België woont, kunt u bij ons een bootverzekering afsluiten. Uw boot moet wel een ligplaats of stallingsplaats hebben in België  of in Nederland.

Overige landen in overleg. Het kan zijn dat er dan een meerpremie van toepassing is en er aanvullende clausules van toepassing zijn.

Over de premie berekenen we de Belgische assurantiebelasting (momenteel 9,25%). Verder dient u er ook rekenin mee te houden dat de voorwaarden zijn opgesteld volgens Nederlands taalgebruik,

Wat is de dagwaarde van mijn boot?

De dagwaarde bij een nieuwe boot is de aanschafwaarde. Bij tweedehands boten is dat de dagwaarde en/of taxatiewaarde zoals aangegeven in het taxatierapport of het bedrag waarvoor deze door u is aangeschaft.

Marktwaarde

Wanneer u de boot al langer in uw bezit heeft is de dagwaarde de marktwaarde, de waarde van de boot bepaald , op basis van wat dat type boot,  wat het op dat moment in de markt waard is.

Deze marktwaarde wordt bepaald in combinatie met de individuele kenmerken van uw boot. Heeft u bijvoorbeeld recent nieuwe touwwerk aangeschaft? Of heeft u uw boot voorzien van de modernste navigatieapparatuur? Of onlangs  volledige gerefit? Deze factoren bepalen of de prijs ten opzichte van marktwaarde naar boven of naar beneden moet worden bijgesteld.

Waarde vastleggen

Mocht u het waardeverloop vooraf niet hebben vastgelegd in uw bootverzekering, dan loopt u het risico dat u misschien minder krijgt uitgekeerd dan u op voorhand had gedacht. Bij een aantal verzekeraars is het mogelijk om de waarde van uw boot voor een bepaalde periode in uw bootverzekering vast te leggen. De waarde van uw boot zal dan worden bepaald aan de hand van een taxatie. Op deze manier heeft u veel meer zekerheid dan wanneer u hier niet voor kiest. In de meeste gevallen ben u dan voor een periode van drie jaar voorzien.

Waarde vast legging is bij delta Lloyd mogelijk, wij verstrekken u hierover graag meer informatie.

Taxatie

Tijdens de taxatie wordt uw vaartuig globaal bekeken door een taxateur. Aan de hand van de verkregen indrukken wordt uw vaartuig getaxeerd op actuele marktwaarde. Daarbij wordt er ook rekening gehouden met hoe goed uw boot op dat moment in de markt ligt. Er wordt dus gekeken of er veel vraag is er naar het merk en type van uw boot. Van die delen die bij dit globale onderzoek geen beoordeling krijgen, wordt er vanuit gegaan dat deze in normale conditie zijn.

Bekijk het volledige veelgestelde vragen onder het overzicht Vraag en Antwoord: Over ons – Algemeen – Voorwaarden – Dekking – Aanvraag/wijziging – Schade – Buitenland.