Uw inboedel aanboord

Botenbezitters nemen steeds meer waardevolle spullen als smartphones en tablets mee aan boord. Of uw inboedel verzekerd is met de bootverzekering, hangt af van uw dekking.

Inboedel uitgebreid verzekerd met Volledig casco

 

Bij Beperkt Casco

Schade aan de inboedel is standaard gedekt voor een bedrag gelijk aan 20%( u kunt in overleg meer verzekeren) van het verzekerde bedrag voor het vaartuig. De verzekering biedt ondermeer dekking tegen:

  • Schade door brand, explosie, directe blikseminslag,
  • storm,  deze schade wordt alleen vergoedde als er ook een gedekte schade aan het vaartuig zelf is,
  • Diefstal van de inboedel, mits er sprake is van braakschade.

 

Bij Volle Casco

Als u kiest Volledig Casco is uw inboedel onbeperkt verzekerd. En naast de gebeurtenissen zoals genoemd bij Beperkt Casco bent u ook verzekerd voor verlies van en schade aan uw inboedel als dat verlies of die schade is veroorzaakt of ontstaan door:

  • een verkeersongeval tijdens het transport van uw inboedel over de weg van en naar uw vaartuig. Wij vergoeden de schade alleen als er ook schade aan het vervoermiddel zelf is;
  • ieder ander van buiten komend onheil. Wij vergoeden de schade alleen als er ook een gedekte schade aan het vaartuig zelf is.

Op een enkele uitzondering na (geld/waardepapieren/bromfiets of ander motorrijtuig) zijn alle aan boord meegenomen ‘huishoudelijke’ spullen als inboedel verzekerd.

Voor openzeilboten en sloepen gelden afwijkende bepalingen raadpleeg de voorwaarden

De inboedel regeling kunt u o.a.  lezen op bladzijde 8 van de voorwaarden

 

Bij aansprakelijkheidsdekking

Wanneer uw vaartuig uitsluitend voor het risico aansprakelijkheid is verzekerd dan is  de inboedel niet verzekerd.

 

Openzeilboten en sloepen

Voor openzeilboten en sloepen gelden afwijkende bepalingen informeer ernaar of raadpleeg de voorwaarden