Bootschade hoe gaat u daar mee om?

tips 2Hoe voorzichtig je ook bent, een bootschade zit in een klein hoekje en een schade kan iedereen overkomen.

Als u schade heeft is het altijd van belang:

  • dat u  kalm blijft
  • wanneer het noodzakelijk is zoek dan een veilig heenkomen
  • dat u de schade zoveel mogelijk beperkt

Verder willen wij u aandacht voor het volgende vragen:

 

snelheidMeld uw schade zo snel mogelijk

De maximale wachttijd voor het melden van een schade kunt u vinden in uw polisvoorwaarden
Stuur alle mogelijke relevante bewijsstukken die van belang kunnen zijn voor het behandelen van de schade via de post na of mail het naar schade@pleziervaartpolis.nl

 

noteren
Alle gegevens noteren

In het geval van een schade, waarbij een tegenpartij betrokken is, is het belangrijk om alle gegevens van die partij te noteren (en te checken aan de hand van legitimatie), eventuele getuigen vast te leggen en een uitgebreide toedrachtsomschrijving te maken. Zo mogelijk deze door beide partijen te laten tekenen. Gebruik hiervoor het aanvaringsformulier.

Maar noteer ook zoveel mogelijk feiten, in volgorde van gebeurtenis, bijvoorbeeld: plaats, tijdstip, weersomstandigheden, stroming, seinen, verlichting, snelheid van de schepen, gebruik radar/marifoon.

 

foto makenMaak foto’s 

Als u de mogelijkheid heeft maak dan foto’s van uw schade maar ook die van de tegenpartij. Ook het maken van situatie foto’s kan nadien voor de schadebehandelaar meer duidelijkheid geven in de situatie waardoor de schade is ontstaan of wie er eventueel aansprakelijk is

 

tegenpartij schadeclaimSchade met een derde partij

Blijf vooral rustig en beleefd naar elkaar.

In het geval van een schade, waarbij een tegenpartij betrokken is, is het belangrijk om alle gegevens van die partij te noteren (en te checken aan de hand van legitimatie), eventuele getuigen vast te leggen en een uitgebreide toedrachtsomschrijving te maken. Zo mogelijk deze door beide partijen te laten tekenen. Gebruik hiervoor het aanvaringsformulier.

 

GetuigenverklaringGetuigenverklaring

Als er getuigen zijn vraag dan of deze een getekende getuigenverklaring willen mee werken. Wij zullen deze dan benaderen voor verdere informatie.

 

politie aangiftePolitie aangifte

Bent u de dupe geworden van diefstal? Doe dan altijd meteen aangifte bij de plaatselijke politie en stuur het procesverbaal van deze aangifte met de schademelding mee.

 

expertiserapport , schaderapportSchade expert

Bij grote schades wordt er meestal een schade-expert ingezet. Deze bekijkt samen met u(en/ of de hersteller) hoeveel schade er is geleden. Uiteraard wordt u op de hoogte gebracht wanneer er een schade-expert nodig is. Belangrijk is in dit geval dat u alle beschadigde zaken niet repareert, herstelt of weggooit voor de expertise heeft plaatsgevonden, zodat de expert een zo goed mogelijk oordeel kan geven over de geleden schade Na ontvangst van het rapport van de schade-expert(s), wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.