Bootschade ? Wat kunt u verwachten 

Iedereen hoopt dat het hem/haar nooit overkomt, een bootschade. Maar als het gebeurt,wat dan. Wij vertellen u graag wat u kunt verwachten bij een schade.

Wij vinden het van belang dat een schade snel en eenvoudig is geregeld.  Het is daarbij van belang dat u een schade zo snel mogelijk meld

 

Bootschade en bootreparatieUw schademelding

Vanaf het moment dat u de schade meld willen wij de schade snel en goed regelen. Zorg daarom dat wij zoveel mogelijk informatie hebben welke van belang is zoals:

 • een uitgebreide schriftelijke verklaring, hiervoor kunt u het schadeformulier gebruiken,
 • wanneer u een aanvaring heeft gehad geeft een situatieschets extra duidelijkheid,
 • is er een tegenpartij dan hebben wij ook graag de gegevens hen hem/haar, vul bij voorkeur samen met hem het schadeformulier in en zet allebei de handtekening onder het formulier,
 • een getuigenverklaring, wanneer deze het voorval hebben zien gebeuren,
 • foto’s van de beschadiging of situatie,
 • een offerte of opgave van het herstel van uw schade, maakt u gebruik van het schadeherstelnetwerk is dit niet nodig.

 

bootschade en de schadebehandelaarWat doet onze schadebehandelaar

Na uw melding zal deze met u contact opnemen (telefonisch of schriftelijk) om u te helpen bij de schade. Zo zal hij:

 • als het mogelijk is zal deze de schade direct met je regelen,
 • of in overleg met u een expert inschakelen om de schade vast te stellen,
 • bekijken of u alle schade kunt terug krijgen van de verzekering,
 • eventuele tips geven om meer schade te voorkomen,
 • hij verzorgt de correspondentie met derden zoals met:
  • uw tegenpartij, als deze schade heeft veroorzaakt en de gegevens van deze bekend zijn, voor uw eigen risico en eventuele verdere persoonlijke schade,
  • de verzekeringsmaatschappij over o.a. de schadeafhandeling,
  • en met anderen zoals: getuigen, advocaten en experts.
 • als u bepaalde zaken liever zelf regelt zal hij daar rekening mee houden,

 

bootschade opnemen schade door de expertWat doet de schade expert

Als het noodzakelijk is wordt er een schade-expert benoemd. Deze bekijkt de schade en wat de oorzaak is. Hiervan maakt hij een rapport op, welk rapport verder beoordeeld zal worden.

Wij adviseren u bij de schadeopname aanwezig te zijn.

 

 

Bootschade Polyester-bootherstelOpdracht tot reparatie

Er kan tot reparatie worden overgegaan als er overeenstemming is bereikt over de hoogte van de schade en de wijze van reparatie.

Let wel op als eigenaar van het vaartuig moet u de opdracht tot reparatie geven, dat zal niet door ons, de expert of de verzekeraar gedaan worden.

 

 

Buitschade wanner en hoe is de uitkerenSchadeuitkering

Na overeenstemming over de schade of ontvangst van de reparatienota volgt de uitkering van de schade onder aftrek van het eigen risico.

 

 

 

 

Bootschade en de no-claimBijwerking no-claim

Een schade kan gevolgen hebben voor uw no-claimkorting. Bijvoorbeeld als u een aanvaring met een andere boot hebt veroorzaakt. Als een schade gevolgen heeft voor uw no-claimkorting, dan informeren wij u over de gevolgen hiervan.

 

 

 

Bootschade terug betalen ?Wilt u toch zelf uw schade betalen?

Een schade kan invloed op uw premie hebben. Daarom kan het u geld besparen als u zelf uw schade betaalt. Wel hangt dit af van het schadebedrag en de terugval in de no-claimkorting. U hoeft niet direct te beslissen of u de schade zelf betaalt.  Zelfs als de schade al door de verzekeraar is afgehandeld en is betaald kunt u uw beslissing nemen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Heeft u vragen over de schadeafhandelingsprocedure naam dan contact op met de schadebehandelaar.