Hey! I am first heading line feel free to change me

 Wanneer opzeggen

Opzeggen bij ons

Opzegservice

Overstapservice

Hey! I am first heading line feel free to change me

Digitale formulieren

Opzeggen

Opzegservice

Overstap service

Wanneer kunt u opzeggen?

U kunt uw bootverzekering om meerdere redenen opzeggen. Wij hebben het voor u op een rijtje gezet.

 

Bij het afsluiten van de verzekering

Na het afsluiten van een verzekering heeft u altijd twee weken bedenktijd, na ontvangst van de polis. Dus mocht u zich binnen twee weken bedenken neem dan contact met ons of de andere aanbieder contact op.

 

bootverkoop 4Verkoop van de boot

Wanneer u de boot heeft verkocht hoeft u deze natuurlijk niet meer te verzekeren. Laat op de verzekering stopt niet automatisch. Bij verkoop is geen opzeg termijn van toepassing. Maar het is wel van belang dat u het zo snel mogelijk doorgeeft.

 

Wijziging van premie en/of voorwaarden

Wanneer de verzekeraar een premieverhoging toepast of de voorwaarden wijzigt mag u altijd overstappen naar een andere verzekeraar. Er is dan geen opzegtermijn van toepassing en kan de verzekering beëindigd worden wanneer de wijziging ingaat.

 

Na afwikkeling van en schade

U kunt de verzekering tot één maand nadat de schade is afgewikkeld opzeggen. Maar ook wanneer uw boot total loss of gestolen is kunt u de bootverzekering opzeggen.

 

U niet meer in Nederland woont of gevestigd bent

U kunt alleen de bootverzekering aanhouden als u in Nederland ingeschreven staat. Als u gaat emigreren naar het buitenland moet u dit aangeven. U moet dan een nieuwe boot verzekering afsluiten. Maar let op ook wanneer u in het buitenland gaat wonen hebben wij mogelijkheden om uw boot te verzekeren. Vraag ernaar wanneer u gaat emigreren.

 

U wilt naar een andere verzekeraar

Het kan natuurlijk zijn dat u naar een andere verzekeraar wil. Let wel op dat uw bootverzekering niet automatisch opgezegd wordt, Dit moet u (vaak) zelf doen of het wordt gedaan door de nieuw aanbieder, zo geven dan aan u op welke wijze zij dat voor u regelen. Voorkom dat u dubbel verzekerd bent.

De Nederlandse verzekeraars mogen niet meer stilzwijgend contracten verlengen. Loopt uw verzekering al minimaal een jaar bij dezelfde verzekeraar? Dan kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

De Belgische verzekeraars mogen nog wel stilzwijgend verlengen. Als u de overeenkomst niet stilzwijgend wenst te verlengen (met andere woorden, als u de verzekeringsovereenkomst op de jaarlijkse vervaldag wil beëindigen), moet u uw verzekeraar minstens drie maanden voor de verjaardag  van de overeenkomst laten weten dat u zich verzet tegen de stilzwijgende verlenging ervan (art. 85, § 1, Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

Hoe? Dat moet gebeuren op een van de volgende wijzen:

  • bij een aangetekende brief,
  • bij deurwaardersexploot of
  • door de afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs (art. 84, § 1, Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen).

De overeenkomst wordt dan beëindigd op de vervaldag. Niettemin moet de verzekeraar dekking verlenen voor de schadegevallen die zich voordoen in de periode tussen de verzending, de betekening of de afgifte van de opzegging en de vervaldag van de overeenkomst.

De meeste verzekeraars hebben een contracttermijn van één jaar, maar er zijn uitzonderingen, raad pleeg altijd uw polis.

 

Stapt u over naar Pleziervaartpolis maak dan gebruik van onze opzegservice