Aanvullende dekking /extra’s. Gratis

De bootverzekering (Beperkt Casco en Volledig Casco) heeft veel extra’s zoals vergoeding van allerlei kosten welke ontstaan zijn door een (gedekte)schade zoals:

Schade aan de inboedel;

Bij Beperkt Omnium

Schade aan de inboedel is standaard gedekt voor een bedrag gelijk aan 20%( u kunt in overleg meer verzekeren) van het verzekerde bedrag voor het vaartuig. De verzekering biedt ondermeer dekking tegen:

 • Schade door brand, explosie, directe blikseminslag,
 • storm,  deze schade wordt alleen vergoedde als er ook een gedekte schade aan het vaartuig zelf is,
 • Diefstal van de inboedel, mits er sprake is van braakschade.
inboedel gratis meeverzekerdBij Volle Omnium

Als u kiest Volledig Omnium is uw inboedel onbeperkt verzekerd. En naast de gebeurtenissen zoals genoemd bij Beperkt Omnium bent u ook verzekerd voor verlies van en schade aan uw inboedel als dat verlies of die schade is veroorzaakt of ontstaan door:

 • een verkeersongeval tijdens het transport van uw inboedel over de weg van en naar uw vaartuig. Wij vergoeden de schade alleen als er ook schade aan het vervoermiddel zelf is;
 • ieder ander van buiten komend onheil. Wij vergoeden de schade alleen als er ook een gedekte schade aan het vaartuig zelf is.

Op een enkele uitzondering na (geld/waardepapieren/bromfiets of ander motorrijtuig) zijn alle aan boord meegenomen ‘huishoudelijke’ spullen als inboedel verzekerd.

Voor openzeilboten en sloepen gelden afwijkende bepalingen raadpleeg de voorwaarden

De inboedel regeling kunt u o.a.  lezen op bladzijde 8 van de voorwaarden

Schade aan nautische apparatuur;

Alle zich aan boord bevindende mechanische en elektronische apparatuur welke specifiek is ontworpen en vervaardigd om als navigatiehulpmiddel te dienen is standaard mee verzekerde bij de “Casco” dekking.

Vaartuigenhulp;

Deze dekking omvat vergoeding van allerlei kosten bij hulp. Wel natuurlijk onder de in polis bepaalde voorwaarden, zoals max. vergoeding voor sommige onderdelen en/of vooraf overleg en/of goedkeuring door de verzekeraar, voor:

 • Repatriëring vaartuig en/of trailer
 • Repatriëring opvarende
 • Bemiddeling bij onvoorzien te kort aan geld
 • Bemiddeling bij toezending van onderdelen
 • Vergoeding van kosten wegens ongeval/ziekte

Deze regeling kunt u o.a. vinden op bladzijde 4 van de voorwaarden

volgboot gratis verzekerdBijboot / Volgboot;

Uw bijboot is in veel gevallen gratis meeverzekerd tegen dezelfde risico’s als uw boot wanneer u gekozen heeft voor  een Casco dekking . De bijboot mag verder een max. lengte hebben gelijk aan de max. breedte van het vaartuig en max. bereikbare snelheid is 20 km/uur.

Ook mag deze zijn uitgerust met een zeiltuig.

Extra voordeel:

 • bij schade aan uw bijboot behoudt u uw no-claimkorting
 • bij uitsluitend schade aan de bijboot is geen eigen risico van toepassing

Als uw bijboot niet aan de voorgeschreven omschrijving voldoet  kunt u de bijboot aanvullend meeverzekeren.

Extra’s;

De bootverzekering biedt veel extra’s, naar aanleiding van een (gedekte) schade.

Wanneer het nodig is er, boven de maximale vergoeding, recht op vergoeding (binnen de bepalingen van de voorwaarden, van de volgende kosten:

 • Kosten ter voorkoming en vermindering van schade
 • Hulp- en berglonen
 • Lichtings- en opruimingskosten
 • Kosten vervoer en bewaking
 • Kosten van huren vervangend vaartuig

Delta Lloyd schade herstelnetwerkProfessioneel schadeherstelnetwerk;

Bij schade kunt u gebruik maken van het Schadeherstelnetwerk. Uw vaartuig wordt snel gerepareerd omdat samengewerkt met een geselecteerde groep herstelbedrijven. U krijgt twee jaar garantie op de reparatie en hebt geen omkijken naar de financiële afwikkeling.

Direkt regelen

Offerte aanvragen

Bereken uw premie

Bootverzekering afsluiten

Contacteer ons

telefonisch of schriftelijk

Telefoon

003185 – 401 17 60
00316 – 140 125 16

E-mail:

info@pleziervaartpolis.be

Bereikbaar:

Elke werkdag van

09.00 tot 12.30 en van

13.30 tot 19.00 uur

Bootverzekeringen voor o.a.:

 • Zeilboten

 • Motorboten

 • Sloepen & Vletten

 • Rubberboten / Ribs

 • Classic Runabouts

 • Catamarans

 • Speedboten

 • Jetskis

 • Roeiboten / kano’s

 • Aken

 • Tenders

 • Electro- Hybrideboten

 • Klassieke jachten

 • Visbootverzekering

 • Ex beroepsvaart